Nieuwe alert ‘Openstaande tellijsten’ (vr010)

Met alerts kunt u personen automatisch attenderen op uit te voeren werkzaamheden (via de Alerts Monitor en via e-mail). Dit ter bewaking en ondersteuning van de workflow.

In deze versie is de alert ‘Openstaande tellijsten’ (vr010) toegevoegd. Met deze alert stelt u per medewerker in of alle openstaande tellijsten of alleen tellijsten met een bepaalde aanvullende selectie worden getoond. Ook kunt u instellen of u de tellijsten voor alle magazijnen of voor een specifiek magazijn wilt zien. Vanuit de Alerts Monitor kan de medewerker rechtstreeks de bijbehorende functie Tellijsten (MTELLS) starten.

Deze informatie behoort tot de volgende release(s): 10.0.22