Nieuwe alert ‘Aantal gereed te melden conceptfacturen (service)’ (wf010)

Met alerts kunt u personen automatisch attenderen op uit te voeren werkzaamheden (via de Alert Monitor en de mail). Dit ter bewaking en ondersteuning van de workflow.

In deze versie is de alert ‘Aantal gereed te melden conceptfacturen (service)’ (wf010) toegevoegd. Bij de alert stelt u per medewerker in welke conceptfacturen worden getoond (‘werkorders’, ‘contracten’ of ‘alle’). Vanuit de Alerts Monitor kan de medewerker rechtstreeks de bijbehorende functie Conceptfacturen (MCONCF) starten.

Deze informatie behoort tot de volgende release(s): 10.0.05