Nieuwe actie in Algemeen Boekingsprogramma: Geselecteerde facturen totaliseren

In het Algemeen Boekingsprogramma (MALGBK) kunt u via de shortcut Debiteuren vastleggen welke openstaande posten/facturen zijn betaald. In deze browser is de nieuwe actie Geselecteerde facturen totaliseren toegevoegd. Wanneer u deze gebruikt, wordt het totaalbedrag (openstaand saldo) van de geselecteerde facturen in de vorm van een melding in de browser getoond. Vaak worden verzamelbetalingen ontvangen van debiteuren, waarbij niet meteen duidelijk is welke facturen hiermee zijn betaald. Op deze manier kunt u gemakkelijk controleren of het bedrag overeenkomt met het bedrag dat u wilt boeken.

Deze informatie behoort tot de volgende release(s): 11.0.06