Nieuw! Werkopdrachten direct elektronisch versturen met e-mail in eigen huisstijl

Bij het afdrukken van werkopdrachten vanuit de werkorder (MWORDE) is het voortaan mogelijk om de werkopdracht direct per e-mail naar de debiteur te versturen. In dit formulier zijn hiertoe de velden E-mail versturen naar debiteur en E-mailadres toegevoegd.

Daarnaast is het nu ook mogelijk de begeleidende e-mail in de eigen huisstijl in te richten. In de functie Formulieren (MFORMC) kun je bij de werkopdracht via de shortcut Sjablonen een elektronisch documenttype inrichten. Hier kun je nu ook aangeven welk html e-mailformulier je voor het versturen van de opdracht wilt gebruiken. Dit html-formulier vormt het sjabloon voor de uiteindelijke e-mail die naar de relatie wordt verzonden. Vul je hier geen html-formulier in, dan wordt het standaard e-mailbericht vanuit de omgeving verstuurd.

Het html-formulier maak je aan en upload je in de functie E-mailformulieren (MFORMM). Je kunt naar keuze één html-formulier inrichten voor alle documenten die je elektronisch verstuurd of per documenttype en/of per afdeling een apart e-mailformulier inrichten. In het html-formulier neem je het veld <!--tekst--> op voor het afdrukken van de begeleidende bodytekst.

Deze informatie behoort tot de volgende release(s): 12.0.03