Nieuw veld ‘Melding einde huur gezien’

Het kan voorkomen dat werk eerder is afgerond, maar de order al is gefactureerd voor de opgegeven verhuurperiode. Voor deze situatie is nu ook bij bemand verhuuroders (MORDER) het veld Melding einde verhuur gezien toegevoegd. Dit is een extra controle die is ingebouwd voor aanpassing van de datum einde huur. Als de datum einde huur wijzigt, kun je dit nieuwe veld aanvinken. Het systeem staat je dan toe om de gewijzigde einddatum op te slaan. En zal ervoor zorgen dat er automatisch een creditnota wordt aangemaakt, omdat de einddatum van de laatste huurtermijn nu eerder is dan de datum einde huur uit de order.

Deze informatie behoort tot de volgende release(s): 23.0.01