Nieuw veld bij acties: ‘Uitvoerder vervolgactie’

Bij het aanmaken van een vervolgactie moet u handmatig een persoon selecteren aan wie u de vervolgactie wilt toewijzen. Een vervolgactie kunt u direct bij de invoer of bij het afsluiten van een actie (MAKTIE) aanmaken, afhankelijk van de gekozen instelling in het onderdeel Vervolgactie van de actie. 

In deze versie is het veld Uitvoerder vervolgactie aan dit onderdeel toegevoegd. Laat u het nieuwe veld leeg, dan wordt bij een automatische vervolgactie(s) de medewerker van de voorgaande actie default overgenomen (huidige werking). In bepaalde gevallen wilt u echter al van tevoren kunnen aangeven welke medewerker de vervolgactie toegewezen krijgt (in plaats van de medewerker van de voorgaande actie). Dit is met het toevoegen van het nieuwe veld mogelijk geworden. Via de instellingen kunt u het veld nu configureren met de (vaste) medewerker waarvoor de vervolgactie van toepassing is.

Deze informatie behoort tot de volgende release(s): 11.0.06