Nieuw! Terugkoppelingen van partners registreren (NGO’s)

Vanuit ideologisch en praktisch oogpunt laat een NGO projecten zoveel mogelijk lokaal uitvoeren, door partners die zijn gevestigd in het land waar de projecten lopen. Gedurende de looptijd van het project zal de partner terugkoppelen welke activiteiten deze heeft uitgevoerd, zowel inhoudelijk als financieel.

Bij de Verplichtingen (MVERPL) is daarom de shortcut Terugkoppelingen partners toegevoegd. Hier kun je registreren hoeveel van het beschikbare budget is gebruikt. Via de plus-knop kun je een nieuwe terugkoppeling toevoegen. Hierbij geef je aan in welk boekjaar en welke boekperiode je het bedrag wilt registreren. Ook is er ruimte voor een korte omschrijving en een toelichting. Bij het opslaan ontvangt de terugkoppeling de status ingevoerd.

Via de shortcut Verdelingsregels kun je vervolgens de verschillende bedragen opgeven. In het datasheet zie je of het bedrag van de terugkoppeling al volledig is verdeeld, of dat er nog een bedrag te verdelen is.

Als het bedrag van de terugkoppeling volledig is verdeeld, kun je de terugkoppeling met de actie Gereed melden. De status van de terugkoppeling gaat dan van ingevoerd naar gereed. Op dat moment worden de ingevulde bedragen van de terugkoppeling ook ingeteld in de diverse projectenbrowsers. Hiervoor zijn de volgende nieuwe velden beschikbaar:

  • Projectfase: Bedrag terugkoppeling partners (pr01.w-bedrag-tp)
  • Subproject: Bedrag terugkoppeling partners (pr06.w-bedrag-tp)
  • Projectfase: Bedrag terugkoppeling partners (pr03.w-bedrag-tp)

Na de upgrade kun je deze velden zelf aan de weergaven van je keuze toevoegen.

Met de actie Heropenen  kun je een terugkoppeling eventueel nog wijzigen. Deze krijgt dan de status heropend. Het doorvoeren van de wijziging wordt pas definitief doorgezet naar de projectkolommen als je de terugkoppeling daarna opnieuw gereed meldt. Via de shortcut Verloop heb je inzicht in alle statuswijzigingen van de terugkoppeling en welke medewerker(s) de acties heeft uitgevoerd.

Deze informatie behoort tot de volgende release(s): 12.0.14