Nieuw! Offerte-reminders elektronisch versturen

Met de functie Afdrukken Offerte-reminders (POFREM) kun je een reminder afdrukken voor offertes die per een bepaalde datum vervallen zijn. er af te drukken. Bij de offerte zelf kun je instellen of offerte-reminders wilt versturen voor de betreffende offerte (in het onderdeel Diversen).

Vanaf deze versie is het mogelijk om offerte-reminders ook direct elektronisch te versturen. Bij de offerte kun je in het onderdeel Elektronisch verzenden opgeven of je hiervan gebruik wilt maken. Bij de offerte leg je ook vast naar welk e-mailadres je de offerte en de offerte-reminder wilt versturen. 

Daarnaast is het ook hierbij mogelijk de begeleidende e-mail in de eigen huisstijl in te richten. In de functie Formulieren (MFORMC) kun je bij de Offerte-reminder (marketing) (mofr) via de shortcut Sjablonen een elektronisch documenttype inrichten. Hierbij kun je aangeven welk html e-mailformulier je voor het versturen van de opdracht wilt gebruiken. Dit html-formulier vormt het sjabloon voor de uiteindelijke e-mail die naar de relatie wordt verzonden. Vul je hier geen html-formulier in, dan wordt het standaard e-mailbericht vanuit de omgeving verstuurd.

Het html-formulier maak je aan en upload je in de functie E-mailformulieren (MFORMM). Je kunt naar keuze één html-formulier inrichten voor alle documenten die je elektronisch verstuurd of per documenttype en/of per afdeling een apart e-mailformulier inrichten. In het html-formulier neem je het veld <!–tekst–> op voor het afdrukken van de begeleidende bodytekst.

Deze informatie behoort tot de volgende release(s): 20.0.03