Nieuw! Naam van documenten op maat aansturen

Wanneer documenten (op basis van Auto-sjablonen – MFORMA) vanuit AllSolutions worden gegenereerd, kregen deze tot nu toe een standaardnaam, gebaseerd op de instellingen in de functie Formulieren (MFORC):

  • de omschrijving van het formulier
  • de identificatie van het document
  • het documentsetnummer
  • het documentnummer

Een uitzondering hierop waren de documenten die elektronisch werden verstuurd. Bij deze documenten werd de naam van het bestand bepaald op basis van het onderwerp van de e-mail (zoals opgegeven bij de shortcut Sjablonen).

Vanaf deze versie kun je voortaan zelf bepalen hoe je de naam van een document wilt laten opbouwen. In de functie Formulieren (MFORMC) is via de shortcut Sjablonen het nieuwe veld Naam bestand aan elk sjabloon toegevoegd. In dit veld kun je alle kopvelden die beschikbaar zijn in het sjabloon, als variabelen opnemen. Bijvoorbeeld: <bedrijfsnaam> – FACTUUR <factuurnummer> wordt als naam bestand ‘AllSolutions – FACTUUR 123455’.

Zodra de productieomgeving is geüpgraded naar versie 12.0.09 kun je voor elk formulier aangeven hoe je de naam van het document wilt laten opbouwen. Op deze manier kun je de gegenereerde documenten een eigen herkenbare naam meegeven. Laat je het nieuwe veld leeg, dan gebruikt het systeem de standaardnaam zoals eerder aangegeven.

Als je documenten een ‘eigen’ naam meegeeft, dan wordt deze naam voortaan ook gebruikt als je een gegenereerd document naar de Documenten inbox uitvoert.

Goed om te weten: Bij het formulier (MFORMC) kun je instellen of je de gegenereerde document wilt verzamelen (veld ab82.samenvoegen). Alle afzonderlijke documenten worden dan samengevoegd tot één document en in de Documenten inbox neergezet (of gemaild naar de gebruiker). De naamgeving van deze verzameldocumenten is niet gewijzigd. De afzonderlijke documenten worden echter wel onder de nieuwe naam gearchiveerd in het documentenarchief.

Deze informatie behoort tot de volgende release(s): 12.0.09