Nieuw! Importeren van handmatige facturen

Het is al langere tijd mogelijk om nieuwe relaties, debiteuren, etc. via een importfunctie in AllSolutions op te nemen. Vanaf deze versie is dit ook mogelijk voor handmatige facturen. Handig om een bulk van dezelfde facturen in één keer te kunnen aanmaken.

Via de nieuwe functie Importeren Handmatige Facturen (VIMHFA) kun je de facturen importeren. Deze functie is qua opzet vergelijkbaar met andere importfuncties in AllSolutions. Vanuit de functie download je eerst het importsjabloon als excelbestand. In dit bestand vul je vervolgens alle gegevens in, waarna je deze weer upload. Bij het importeren voert AllSolutions dezelfde controles uit als wanneer je de gegevens handmatig zou invoeren.

De geïmporteerde facturen kun je inzien en controleren in de functie Handmatige Facturen (MHDFKT), eventueel nog aanpassen en daarna afdrukken en verwerken zoals je gewend bent. 

Deze informatie behoort tot de volgende release(s): 20.0.02