Nieuw: Importeren latest estimate-gegevens

Met de ‘latest estimate’-functionaliteit kunt u op basis van de realisatie een prognose/estimate voor de rest van het jaar maken. In deze versie is de functionaliteit waarmee u (grootboek)budgetten kunt importeren, uitgebreid. U heeft nu ook de mogelijkheid om met de functie Inlezen Interface Budgetten (VINBIN) de latest estimate-gegevens in te lezen.

In verband hiermee is het importsjabloon van deze functie uitgebreid met extra kolommen. Let op: bij het inlezen wordt gecontroleerd of alle kolommen in het importbestand zijn opgenomen. Ook wanneer u de functie Inlezen Interface Budgetten alleen gebruikt voor het inlezen van budgetgegevens adviseren wij u na de upgrade het nieuwe sjabloon te downloaden.

De geïmporteerde gegevens kunt u met de functie Informatie Interface Budgetten (IBIFIN) inzien en controleren. Met de functie Verwerken Interface Budgetten (VBIFIN) verwerkt u vervolgens de ingelezen gegevens definitief in de financiële administratie. In het selectiescherm kunt u aangeven of u de jaarbudgetten of de latest estimate-gegevens wilt verwerken (of beide).

Deze informatie behoort tot de volgende release(s): 11.0.02