Nieuw! Importeren Beginbalans Grootboek

Met de nieuwe functie Importeren Beginbalans Grootboek (VIMBBG) is het mogelijk om de beginbalans grootboek in te lezen. Deze functie is qua opzet vergelijkbaar met andere importfuncties in AllSolutions. Vanuit de functie download u eerst het importsjabloon als excelbestand. Vervolgens vult u in dit bestand alle gegevens in, waarna u deze upload. Bij het importeren voert AllSolutions dezelfde controles uit als wanneer u de gegevens handmatig zou invoeren. De geïmporteerde gegevens kunt u met de functie Beginbalans Grootboek (MINBGB) raadplegen, eventueel wijzigen en vervolgens gereedmelden.

Deze informatie behoort tot de volgende release(s): 10.0.24