Nieuw! Handmatig webwinkelbestelling toevoegen

In de functie Webwinkel-bestellingen (MWPSHP) is de mogelijkheid toegevoegd om ook handmatig bestellingen te kunnen toevoegen. Deze optie was sinds versie 12.0.02 op de achtergrond al toegevoegd om bijvoorbeeld vanuit een externe webshop via de REST API webwinkelbestellingen in AllSolutions te laten aanmaken. Met de toegang via de ‘voorkant’ is het gemakkelijker om de instellingen voor de REST API in te stellen.

Wanneer je handmatig een webwinkelbestelling toevoegt, kun je bij de betaalwijze overigens niet kiezen voor een online betaling.

Deze informatie behoort tot de volgende release(s): 12.0.04