Nieuw: Formulekolom in weergave opnemen in de vorm van een lijst

In deze versie is een nieuwe formuleoptie aan de weergave toegevoegd: build-list. Met deze standaardformule kunt u een kolom in de weergave opnemen met daarin een komma-separated lijst van gerelateerde gegevens. Bijvoorbeeld een kolom met ‘Mailingcode(s)‘ met hierin alle gekoppelde mailingcodes bij een relatie (MRELAT). Of een kolom ‘Gebruikersgroep(en)‘ met de gekoppelde gebruikersgroepen bij een gebruiker (MGEBRU). Dit type gegevens, waarvoor eerst maatwerk nodig was, kunt u nu zelf met een formulekolom aan een weergave toevoegen. U heeft hierdoor meer flexibiliteit om weergaven naar eigen inzicht aan te passen.

Voor de nieuwe formule gebruikt u de syntax:

build-list(parent,benodigde tabellen,tonen van,koppeling,scheiding).

Bijvoorbeeld:

build-list(‘ma01′,’ma08,b-am30′,’ – ‘,’ma08.bedr-cd = ma01.bedr-cd and ma08.mail-nr = ma01.mail-nr, first b-am30 where b-am30.selek-kd = ma08.selek-kd’,’~n’).

In dit voorbeeld worden alle mailingcodes van een relatie getoond, met zowel de mailingcode als de omschrijving. De velden zet u altijd tussen < en >. Wanneer u meerdere velden gebruikt, kunt u hiertussen een scheidingsteken meegeven. Als u elk item op een nieuwe regel wilt laten tonen, geeft u aan het eind van de syntax ‘~n’ als scheidingsteken op.

Ook bij deze standaardformule is het toegestaan om bij de benodigde tabellen buffertabellen te gebruiken. In dit voorbeeld mag u in plaats van ma08 bijvoorbeeld ook b-ma08 opgeven. Een buffernaam begint altijd met een ‘b’ en eindigt met een ‘-‘. Voorbeelden van toegestane buffernamen: b-ma08, b1-ma08 of b50-ma08. Als u gebruik maakt van een buffer neemt u deze ook op in de koppeling die u in de syntax gebruikt.

Deze informatie behoort tot de volgende release(s): 11.0.06