Nieuw: Feestdagen instellen per bedrijf/afdeling

In de functie Feestdagen (MFEEST) kunt u de jaarlijkse feestdagen vastleggen. Deze spelen een rol binnen de Capaciteitsplanning en Urenregistratie. U kunt vanaf deze versie vastleggen voor welke bedrijven/afdelingen de feestdag van toepassing is. Heeft u bijvoorbeeld bedrijven of afdelingen in het buitenland, dan kunt u voortaan ook de lokale feestdagen vastleggen.

Na de upgrade staan de al aanwezige feestdagen ingedeeld als ‘Geldig voor alle afdelingen’. U kunt dit zelf wijzigen naar een ‘Specifieke selectie van afdelingen’ en vervolgens de betreffende afdelingen selecteren:

Deze informatie behoort tot de volgende release(s): 10.0.21