Nieuw: Elektronische facturering van donateurs mogelijk

In de Parameters AllSolutions (MZZPAR) kunt u het elektronisch factureren activeren. In dat geval kunt u per debiteur aangeven of er elektronisch gefactureerd moet worden en naar welk e-mailadres de factuur wordt verstuurd.

In deze versie is de module Donateurs ook geschikt gemaakt voor de elektronische facturering. Voorheen was het niet mogelijk om vanuit deze subadministratie de facturen automatisch per e-mail naar de debiteuren te versturen.

Deze informatie behoort tot de volgende release(s): 10.0.18