Nieuw: Doorlooptijd acties bepalen in werkdagen

Via vooraf gedefinieerde (vervolg)acties kunt u een aantal dagen opgeven voor de uitvoering van de taak of voor de periode tot aan de volgende taak. In deze versie is in de Parameters CRM (MMAPAR) in het onderdeel Acties het veld Doorlooptijd in werkdagen toegevoegd. Deze instelling heeft in de functie Acties (MAKTMA) invloed op de automatische bepaling van de einddatum van een actie en de begindatum van een gekoppelde vervolgactie. Als u dit veld activeert, vindt de bepaling van de doorlooptijd plaats in werkdagen. Weekenddagen en geregistreerde feestdagen (in de functie Feestdagen– MFEEST) worden hierbij dan niet meegeteld.

Deze informatie behoort tot de volgende release(s): 11.0.06