Nieuw: Documenten elektronisch versturen met e-mail in uw eigen huisstijl

In het factureringsproces wordt steeds meer gebruik gemaakt van digitale facturering en aanmanen per e-mail. En ook opdrachten en orderbevestigingen worden meer en meer elektronisch verzonden. Tot nu toe werden elektronische documenten met de standaard e-mailset van het systeem (functie E-mailsjablonen – MMAILS) verstuurd. Vanaf deze versie heeft u de mogelijkheid om de begeleidende e-mailberichten in uw eigen huisstijl op te maken.

Hoe werkt dit? In de functie Formulieren (MFORMC) kunt u via de shortcut Sjablonen voor elk documenttype dat u gebruikt, een elektronisch documenttype inrichten. Hier kunt u nu ook aangeven welk html e-mailformulier u voor het versturen van de opdracht, factuur, aanmaning, etc. wilt gebruiken. Dit html-formulier vormt het sjabloon voor de uiteindelijke e-mail die naar de relatie wordt verzonden. Vult u hier geen html-formulier in, dan is de werking ongewijzigd en wordt het standaard e-mailbericht verstuurd.

Het html-formulier maakt u aan en upload u in de functie E-mailformulieren (MFORMM). U kunt naar keuze één html-formulier inrichten voor alle documenten die u elektronisch verstuurd of per documenttype en/of per afdeling een apart e-mailformulier inrichten. In het html-formulier neemt u het veld <!--tekst--> op voor het afdrukken van de begeleidende bodytekst.

Deze informatie behoort tot de volgende release(s): 11.0.06