Nieuw: Dagmutaties afletteren

In deze versie is de functie Afletteren Tussenrekeningen (MAFLTR) aangepast, zodat u ook dagmutaties kunt afletteren. Voorheen konden alleen historische mutaties worden afgeletterd. De dagmutaties moeten overigens wel zijn gereed gemeld voor controle.

Deze informatie behoort tot de volgende release(s): 10.0.21