Nieuw! Bijlage(n) meesturen met elektronische handmatige factuur

Vanaf deze versie is het mogelijk om bij handmatige facturen die per e-mail wordt verstuurd, bijlagen en/of verdere specificaties mee te sturen. Hiertoe is in de functie Handmatige Facturen (MHDFKT) een koppeling met het documentenarchief gemaakt.

Wanneer je van deze optie gebruik wilt maken, maak je allereerst in de functie Mappen (MBDMAP) de map en/of submap aan waarin je de bijlagen wilt opslaan/klaar zetten. Voor de overzichtelijkheid raden we aan om hiervoor een specifieke map te gebruiken. Deze (sub)map koppel je vervolgens aan de entiteit Handmatige Factuur. Ook geef je via de shortcut Autorisatie aan welke gebruikers(groepen) toegang mogen hebben tot de (sub)map.

In de functie Formulieren (MFORMC) geef je vervolgens voor formuliercode ffac – Facturen (Financieel) in het onderdeel Bijlage(n) bij elektronisch versturen aan in welke map en/of submap de bijlagen worden klaargezet.

Upload de bijlagen die je wilt meesturen, in de opgegeven (sub)map bij de betreffende handmatige factuur (MHDFKT). Bij het afdrukken van de definitieve facturen (VPFCDB) wordt deze direct per e-mail verstuurd inclusief de geüploade bijlage(n) (mits natuurlijk het veld E-mail versturen naar debiteur is geactiveerd).

Deze informatie behoort tot de volgende release(s): 12.0.06