Nieuw: Betaalrekeningen bij debiteur registreren

In de browser met Debiteuren (MDEBST) is de shortcut Betaalrekeningen toegevoegd. Via deze shortcut kunt u de bankrekeningen (IBAN’s) raadplegen die de debiteur heeft gebruikt bij de betaling van facturen. Deze rekeningen worden voortaan automatisch vastgelegd bij het verwerken van elektronische bankafschriften. U kunt overigens ook zelf handmatig rekeningen toevoegen of verwijderen.

De betaalrekeningen worden vervolgens weer gebruikt bij de functie Inlezen Elektronische Bankafschriften (VIMEAF) om een nog beter matchingsresultaat te kunnen behalen voor debiteurontvangsten.

Deze informatie behoort tot de volgende release(s): 10.0.20