Nieuw bankrekeningnummer gemakkelijk overnemen in lopende openstaande posten

In versie 20.0.03 is het vier-ogen principe voor het invoeren van bankrekeningen bij Crediteuren (MKRDST) ingevoerd. Als een bankrekeningnummer al is gebruikt voor een betaling, dan kan deze niet meer worden gewijzigd. Als een crediteur een nieuwe bankrekening heeft, kun je deze in AllSolutions toevoegen en daarbij aanmerken als de nieuwe standaard rekening.

Het oude bankrekeningnummer kan echter nog bij lopende openstaande posten aanwezig zijn. Daarom is in deze versie bij de Bankrekeningen (via shortcut bij de crediteuren) de actie Geselecteerde rekening bij openstaande posten overnemen toegevoegd. Wanneer je een nieuwe bankrekening bij de crediteur hebt ingevoerd, kun je met deze nieuwe actie de IBAN gelijk laten bijwerken in de (nog niet betaalde) openstaande posten en de openstaande posten die opgenomen zijn in het betaaladvies. Op deze manier kun je snel en gemakkelijk ervoor zorgen dat alle betalingen vanaf dat moment op het nieuwe rekeningnummer worden overgemaakt.

Deze informatie behoort tot de volgende release(s): 20.0.05