Nieuw! Alerts opnemen in alert notifier in de metabar

Wanneer voor een medewerker alerts zijn ingesteld en geactiveerd, verschijnt bij de gebruiker (die is gekoppeld aan die medewerker) de alerts monitor aan de linkerkant van het scherm. En je kunt de gebruiker toegang geven tot de functie Alertmanager (MALMAN).

Vanaf deze versie is het ook mogelijk om de alerts in de metabar op te nemen in de vorm van een alert notifier. Op deze manier zijn de alerts ook zichtbaar en toegankelijk wanneer een gebruiker de linkerkant van zijn scherm verbergt. De gebruiker wordt dan eerder op de alerts geattendeerd.

Met deze nieuwe optie kun je nu ook ervoor kiezen om alleen bepaalde alerts in de notifier op te nemen. De alerts waarop iemand actie moet ondernemen (bijvoorbeeld het fiatteren van inkoopfacturen) neem je dan bijvoorbeeld bovenin de metabar op. En de meer informatieve alerts (bijvoorbeeld wanneer iemand jarig is) neem je dan alleen op in de Alerts Monitor (als onderdeel aan de linkerkant en/of op een featurepagina).

Per alert stel je in of je deze in de alert notifier van de gebruikers wilt opnemen. In het onderdeel Identificatie is hiervoor het nieuwe veld Opnemen in notifier metabar toegevoegd:

Zodra het nieuwe veld bij een van de alerts is geactiveerd, verschijnt bij de gebruiker/medewerker bovenin de metabar een alert notifier met een alarmbel. En wanneer een alert signalering voor de gebruiker ‘afgaat’, verschijnt er een rood vakje met het aantal alerts waarvoor actie gewenst is. (Hierbij worden overigens alleen het aantal alerts geteld waarop actie nodig is. De notifier telt niet het totaal aantal individuele records waarvoor de gebruiker een actie moet uitvoeren. Deze specifieke aantallen worden per alert aangegeven.)

Klik op de notifier om de alerts te bekijken. In het pull-down menu worden de voor de gebruiker/medewerker beschikbare alerts getoond. De alerts waarop de gebruiker actie moet ondernemen, worden vetgedrukt weergegeven. Daarnaast heb je vanuit de notifier de mogelijkheid om rechtstreeks de alertmanager (MALMAN) te starten.

Deze informatie behoort tot de volgende release(s): 12.0.03