Naam opdrachtgever in betaal-/incassobestanden instellen

Standaard wordt de naam zoals die is vastgelegd in de functie Bedrijven/Afdelingen (MBDRAF), opgenomen in de betaal- en incassobestanden die met het systeem kunnen worden aangemaakt. In deze versie is het mogelijk geworden om de ‘Naam opdrachtgever’ per Bank (Euro-betalingen binnen SEPA-zone) (MBNKST) in te stellen, waardoor het mogelijk is om:

  • voor verschillende afdelingen die onder hetzelfde bedrijf ressorteren, toch verschillende namen te kunnen gebruiken in de betaal- en incasso-opdrachtbestanden
  • voor de bank een andere naam te hanteren dan intern wordt gebruikt (officiële naam versus handelsnaam).
Deze informatie behoort tot de volgende release(s): 10.0.01