Naam ‘MailPlus’ gewijzigd in ‘Spotler/MailPlus’

Spotler is de leverancier van MailPlus, een software pakket voor professionele e-mail marketing automation. AllSolutions beschikt over een koppeling met MailPlus, waarbij je op basis van de opgeslagen CRM-gegevens in AllSolutions grote aantallen e-mails kunt versturen en de resultaten daarvan vast te leggen in gedetailleerde rapportages.

De naam van MailPlus was al even geleden gewijzigd in Spotler. In deze versie is deze aanpassing alsnog doorgevoerd in AllSolutions. Voor de herkenbaarheid is de naam MailPlus aangepast naar Spotler/Mailplus.

Deze informatie behoort tot de volgende release(s): 20.0.04