Mutatielogging verbeterd

Met de actie Mutatielogging instellen in het onderdeel ‘Applicatiebeheer’ (aan de rechterkant van uw scherm) kunt u in een functie de mutatielogging activeren. Het systeem logt dan automatisch alle mutaties die in de betreffende periode met deze browser worden doorgevoerd. Het gaat dan onder andere om het wijzigen, aanmaken en verwijderen van gegevens. Zodra de mutatielogging in een browser is geactiveerd, kunt u via de actie Mutaties tonen de mutaties in detail raadplegen. Of een gebruiker de mutatielogging mag instellen en raadplegen, is afhankelijk van de gebruikersinstelling.

De mutatielogging is in deze versie sterk verbeterd. Vanaf deze versie worden alleen nog de mutaties op het geselecteerde record getoond in plaats van alle mutaties van alle records. In de browser zijn in het onderdeel ‘Applicatiebeheer’ twee nieuwe acties toegevoegd, waarmee u de mutatielogging verder kunt raadplegen: Mutaties tonen (alle) en Mutaties tonen (velden). Deze worden zichtbaar wanneer u de mutatielogging heeft ingesteld.

De actie Mutaties tonen (alle) laat u zien welke gebruikers op welk moment het geselecteerde record hebben gewijzigd. Aan de gegevens in het datasheet kunt u zien om welk record het gaat. (Hier worden de velden uit de primaire index getoond.) Met de shortcut Velden kunt u vervolgens raadplegen welke velden daadwerkelijk zijn gewijzigd. De velden die niet zijn gewijzigd, kunt u inzien door het filter ‘Alleen gewijzigde gegevens’ uit te zetten. De velden worden in deze browser in dezelfde volgorde als in het formulier getoond.

Met de actie Mutaties tonen (velden) ziet u welke velden op welk moment bij het geselecteerde record zijn gewijzigd. Vanuit deze browser met (gewijzigde) velden kunt u met de actie Alle mutaties op geselecteerde veld een overzicht opvragen van de gebruikers die het betreffende veld bij het geselecteerde record in het verleden hebben gewijzigd.

Verder wordt vanaf deze versie alleen maar een mutatierecord aangemaakt, wanneer er daadwerkelijk iets is gewijzigd. Daarnaast wordt het gebruik van een shortcut niet meer gelogd.

Belangrijk!

Na de upgrade kunt u de eventueel al bestaande mutatielogging alleen nog raadplegen met de functies Mutatielogging (MMUTLG) en Informatie Mutaties Mutatielogging (IMUTLG). De bestaande mutatielogging kon helaas niet met terugwerkende kracht aan een bepaald record worden gekoppeld.

Deze informatie behoort tot de volgende release(s): 10.0.21