Mogelijkheden van formulekolommen in weergaven uitgebreid

In eigen weergaven kunt u zelf (formule)kolommen toevoegen, waarbij de inhoud van de kolom wordt bepaald door een zelf gedefinieerde formule. Naast reguliere berekeningen (zoals optellen, aftrekken en vermenigvuldigen) kunt u in de formule ook gebruik maken van enkele speciale routines:

 • average (gemiddelde berekenen van x velden)
  syntax: average(<aantal velden>,<veld1>,<veld2>….)
 • convert-unit (converteren van aantal in een bepaalde eenheid)
  syntax: convert-unit(<eenheidscode>,<veld>)

In deze versie zijn twee nieuwe mogelijkheden toegevoegd:

 • count-records (tellen van aantal records in gerelateerde tabel)
  syntax: count-records(‘<stamtabel>’,’<gerelateerde tabel>’,’<conditie koppeling>’)
 • sum-records (totaliseren van bepaald veld uit gerelateerde tabel)
  syntax: sum-records(‘<stamtabel>’,’<veld>’,’<conditie koppeling>’)

U heeft hierdoor meer flexibiliteit om weergaven naar eigen inzicht aan te passen. Bepaalde kolommen waarvoor eerst maatwerk nodig was, kunt u nu zelf met formulekolommen aan een weergave toevoegen.

Voorbeelden (kolom in de relatiebrowser):

1. Aantal openstaande offertes

count-records(‘ma01’,’mo01’,’mo01.ma-ba = <ma-ba> and mo01.mail-nr = ma01.mail-nr and mo01.actief = yes’)

2. Totaalbedrag openstaande offertes

sum-records(‘ma01’,’mo01.obdr’,’mo01.ma-ba = <ma-ba> and mo01.mail-nr = ma01.mail-nr and mo01.actief = yes’)

Deze informatie behoort tot de volgende release(s): 10.0.20