Mogelijkheden om vrije velden conditioneel te tonen uitgebreid

Bij Vrije Velden (MVVVLD) kunt u een ‘Conditie’ vastleggen, waaronder u het veld in het formulier wilt tonen. Hierbij kunt u gebruik maken van diverse systeemvariabelen (zoals inlogafdeling en configuratiegroep).

In deze versie zijn de mogelijkheden om een vrije veld conditioneel te tonen, uitgebreid. Op een aantal plekken kunt u in de conditie nu ook velden uit een gerelateerde tabel gebruiken. Hieronder een overzicht van de entiteiten waarbij dit van toepassing is, met daarachter de betreffende gerelateerde tabel(len):

 • Beoordelingen medewerkers (ap17) – ab02
 • Cursusevaluaties (pc14) – pc04/pr01/pr06
 • Deelnemers cursussen (pc05) – pc04/pr01/pr06
 • Dossierbehandelingen (md04) – md01
 • Online cursusaanmeldingen (pc20) – pc04/pr01/pr06
 • Opleidingen medewerkers (ap06) – ab02
 • Projectevaluaties (pr20) – pr01/pr03/pr06
 • Projectfasen (pr03) – pr01/pr06
 • Project-issues (pr22) – pr01/pr03/pr06
 • Subprojecten (pr06) – pr01
 • Vaste activadelen (va02) – va01

Hiermee heeft u voortaan meer flexibiliteit in het gebruik van vrije velden. U kunt nu bijvoorbeeld afwijkende evaluatieformulieren voor verschillende types project/cursus inrichten, waarbij u per vrij veld kunt aangeven onder welke conditie (bijvoorbeeld o.b.v. de projectgroep of cursussoort) u het veld wilt laten tonen. Of bijvoorbeeld op het online aanmeldformulier voor een cursus (MCURON) ervoor kiezen om een bepaald vrij veld bij de cursus X wel en bij cursus Y niet te tonen.

Daarnaast is het mogelijk om vrije velden via een speciale actie in de browser te beheren. U kunt hiervoor met de functie Knoppen (MVVBUT) zelf een formulier met vrije velden definiëren. Bij de vrije velden die in dit formulier zijn opgenomen, kunt u in de conditie waaronder u het veld wilt laten tonen, ook velden uit de stamtabel (die in de browser wordt getoond) gebruiken.

Voorbeelden:

 1. Vrije veld A op projectevaluatieformulier (MPREVA) alleen tonen bij projectgroep X
  Syntax: [[pr06.prgrp = ‘X’]
 2. Vrije veld B op formulier voor online aanmelding cursus (MCURON) alleen tonen bij cursussoort X en configuratiegroep Y
  Syntax: [[pc04.cursrt = ‘X’]] <configuratiegroep> = ‘Y’

Bij een conditie met meerdere velden dus geen ‘AND’ tussen de velden gebruiken.

Deze informatie behoort tot de volgende release(s): 10.0.20