Mogelijkheden bevestigingsmail online aanmelding cursus uitgebreid

Het is mogelijk om het cursusaanbod op de website aan te bieden, waarbij relaties zich online kunnen inschrijven voor een cursus. De online aanmeldingen worden hierbij automatisch verwerkt in de cursusadministratie.

Bij de Parameters Projecten (MPRPAR) kunt u de tekst instellen die in de bevestigingsmail moeten worden afgedrukt. U kunt hierbij onderscheid maken tussen een definitieve inschrijving en een deelnemer die op de wachtlijst is geplaatst.

Vanaf deze versie is het mogelijk om de (ingevoerde) velden uit het aanmeldformulier terug te laten komen in de tekst in de bevestigingsmail. Op het aanmeldformulier kunt u met de actie Veldnamen tonen (applicatiebeheer) de codes van deze velden zichtbaar maken. De codes die u wilt gebruiken, plaatst u vervolgens in het tekstveld voor de bevestigingsmail tussen dubbele haken met ‘veld:’ ervoor. De naam van de deelnemer kunt u bijvoorbeeld opnemen met [[veld:pc05.naam]].

In deze versie zijn de mogelijkheden van de bevestigingsmail uitgebreid. Hiervoor zijn de volgende velden toegevoegd:

  • ‘E-mailformulier (HTML)’: Hier kunt u een HTML e-mailformulier selecteren voor het versturen van de bevestigingsmail. Het HTML-formulier legt u vast in de functie E-mailformulieren (MFORMM) waarbij u het veld ‘<!–tekst–>’ opneemt voor het afdrukken van de ingevulde bevestigingstekst. Door een e-mailformulier te gebruiken, heeft u meer mogelijkheden om de vormgeving van de mail te bepalen. In de helptekst vindt u een overzicht van de beschikbare opties.
    Vult u hier geen e-mailformulier in, dan wordt het standaard e-mailbericht uit de functie E-mailsjablonen (MMAILS) verstuurd met alléén de ingevulde bevestigingstekst.
  • ‘Naam afzender’: Deze naam wordt als afzender in het verstuurde e-mailbericht opgenomen (‘Van’/’From’).
  • ‘E-mailadres afzender’: Het e-mailadres dat als afzenderadres in het verstuurde e-mailbericht wordt opgenomen.
  • Onderwerp bevestigingsmail (voor zowel ‘definitieve inschrijving’ als ‘wachtlijst’): Het onderwerp van de bevestigingsmail wanneer de persoon definitief is ingeschreven dan wel op de wachtlijst is geplaatst.
Deze informatie behoort tot de volgende release(s): 10.0.16