Minimum bedrag instellen waarbij rentenota’s worden aangemaakt

In het selectiescherm van de functie Afdrukken Rentenota’s (VRENTE) kunt u vanaf deze versie met het veld Minimum bedrag waarbij een rentenota aangemaakt moet worden aangeven vanaf welk berekende rentebedrag u een rentenota wilt laten genereren.

Daarnaast kunt u met het nieuwe veld E-mail versturen naar debiteur aangeven of u de rentenota’s elektronisch wilt versturen naar de debiteuren waarbij de elektronische facturering is geactiveerd. En u kunt op het verwerkingsverslag inzien welke rentenota’s elektronisch zijn verstuurd. Hierbij wordt het e-mailadres gebruikt dat bij de debiteurstamgegevens is vastgelegd in het veld E-mailadres elektronische factuur, aanmaning en rekeningoverzicht in het onderdeel Correspondentieadres.

Deze informatie behoort tot de volgende release(s): 11.0.02