Mergebestand genereren bij mailing per e-mail

Bij mailing-run per e-mail is het nu ook mogelijk om een mergebestand te genereren. Deze optie kun je gebruiken wanneer de mailing niet vanuit AllSolutions of een van de andere gekoppelde e-mailsystemen wordt verstuurd. Het mergebestand bevat alle informatie die voor het verzenden van een (e-mail)mailing nodig is. In dit mergebestand zijn ook de volgende extra velden opgenomen:

  • AfmeldlinkSpecifiekeMailing: dit is ‘token1’
  • AfmeldlinkAlleToekomstigeMailings: dit is ‘token2’
  • LinkFormulierMailingen: dit is de link naar de nieuwe functie Aan-/Afmelden Mailings (MAAMAI)
  • Uitvoerbestemming: per post of per e-mail
Deze informatie behoort tot de volgende release(s): 12.0.02