Meerdere incasseerbaarstellingen aanmaken bij maximum aantal posten per incassobestand

In de functie Banken (t.b.v. Euro-betalingen binnen SEPA-zone) (MBNKST) kunt u het maximum aantal posten per incassobestand vastleggen. In de functie Incasseerbaar Stellen Incassoadvies (MBBSAI) kunt u via de shortcut Incasseerbaar gestelde posten openstaande posten uit het incassoadvies aan de incasseerbaarstelling toevoegen. Wanneer u hier de actie Alle openstaande posten toevoegen gebruikt, controleert het systeem of dit gedefinieerde maximum wordt overschreden. Is dit het geval, dan maakt het systeem automatisch een of meerdere nieuwe incasseerbaarstellingen aan waarin de aanvullende openstaande posten worden opgenomen. Wanneer u een van de andere toevoegacties gebruikt waarmee u handmatig posten aan de incasseerbaarstelling toevoegt, kunt u openstaande posten opnemen tot aan het gedefinieerde maximum.

Deze informatie behoort tot de volgende release(s): 10.0.12