Meer keuzevrijheid in gebruik behandeltype bij dossierbehandelingen en hulpvragen

Bij Dossierbehandelingen (MDOSSI/MDOBEH) en Hulpvragen (MHULPV) kunt u het behandeltype vastleggen. In deze versie is dit veld een optioneel veld geworden, zodat u meer keuzevrijheid heeft in het al dan niet gebruiken van behandeltypes. Bij de hulpvraag hoeft dit veld in het vervolg dan niet meer verplicht ingevuld te worden.

Deze informatie behoort tot de volgende release(s): 10.0.19