Meer inzicht in statuswijzigingen incasseerbaarstelling via nieuwe shortcut ‘Verloop’

Ten behoeve van het audit trail is in de browser Incasseerbaarstellen Incassoadvies (MBBSAI) de shortcut Verloop toegevoegd. Hiermee kun je voortaan inzien welke gebruikers op welk moment de incasseerbaarstelling hebben aangemaakt, gefiatteerd en eventueel hebben teruggezet in status. Op deze manier is inzichtelijk welke gebruikers de verschillende stappen in het incassoproces hebben uitgevoerd.

Dit geldt overigens voor handelingen die na de upgrade worden uitgevoerd. Voor eerder aangemaakte en al verwerkte incasseerbaarstellingen is deze informatie niet beschikbaar. ­

Deze informatie behoort tot de volgende release(s): 12.0.02