Meer inzicht in statuswijzigingen betaalbaarstelling via nieuwe shortcut ‘Verloop’

Ten behoeve van het audit trail is in de browsers Betaalbaarstellen Betaaladvies – binnen SEPA-zone (MBSTAB) en Betaalbaarstellen Betaaladvies – buiten SEPA-zone (MAUTBB) de shortcut Verloop toegevoegd. Hiermee kun je voortaan inzien welke gebruikers op welk moment de betaalbaarstelling hebben aangemaakt, gefiatteerd en eventueel hebben teruggezet in status. Op deze manier is inzichtelijk welke gebruikers de verschillende stappen in het betaalproces hebben uitgevoerd.

Dit geldt overigens voor handelingen die na de upgrade worden uitgevoerd. Voor eerder aangemaakte en al verwerkte betaalbaarstellingen is deze informatie niet beschikbaar. ­

Deze informatie behoort tot de volgende release(s): 12.0.02