Meer inzicht in mutaties van valutacodes

In de browser met Valutacodes (MVALKD) is de shortcut Verloop toegevoegd. Hiermee kunt u altijd inzien welke gebruikers op welk moment de koers van de valutacode hebben aangepast.

Deze informatie behoort tot de volgende release(s): 10.0.18