Meer inzicht in dubbele betalingen in hetzelfde elektronische bankafschrift

Het komt wel eens voor dat een debiteur een incasso-factuur toch ook zelf betaald. Als een dubbele betaling in hetzelfde bankafschrift is opgenomen, is dit niet altijd zichtbaar. Om deze situatie inzichtelijk te maken is de functie Elektronische Bankafschriften (MAFSCH) de kolom ‘Opmerking’ (h-opmerking) toegevoegd. Met dit veld wordt gesignaleerd dat het afschrift meervoudige betalingen bevat van dezelfde factuur. Dit geldt zowel voor verkoopfacturen als inkoopfacturen.

Vanuit de Transactieregels Elektronisch Bankafschrift (MAFTRN) kun je via de shortcuts Debiteuren en Crediteuren de openstaande posten van de betreffende debiteur of crediteur inzien. In deze browser is de kolom ‘Overige (nog niet verwerkte) betalingen’ toegevoegd, waarin het totaal gekoppelde bedrag voor de geselecteerde post vanuit andere transactieregels wordt getoond.

Heb je eigen weergaven ingesteld voor de elektronische bankafschriften? Dan kun je de nieuwe kolom na de upgrade zelf aan de gewenste weergaven toevoegen.

Deze informatie behoort tot de volgende release(s): 12.0.12