Meer flexibiliteit met extra instelling in alert ‘Te fiatteren inkoopfacturen’

Met alerts kunt u personen automatisch attenderen op uit te voeren werkzaamheden (via de Alert Monitor en via e-mail) ter bewaking en ondersteuning van de workflow.

Bij de alert Te fiatteren inkoopfacturen (kr010) is de instelling ‘Vanaf – t/m status openstaande post’ toegevoegd. Met deze instelling kunt u aangeven welke inkoopfacturen u wilt laten intellen. Dit geeft u meer flexibiliteit in het gebruik van deze alert. U kunt nu bijvoorbeeld instellen dat de alert ook de inkoopfacturen telt die inmiddels al zijn betaald (zoals inkoopfacturen die automatisch worden geïncasseerd).

Deze informatie behoort tot de volgende release(s): 10.0.23