Meer flexibiliteit met extra instelling in alert ‘Te fiatteren dossierbehandelingen’

Met alerts kunt u personen automatisch attenderen op uit te voeren werkzaamheden (via de Alert Monitor en via e-mail) ter bewaking en ondersteuning van de workflow.

Bij de alert Te fiatteren dossierbehandelingen (md050) is de instelling ‘Welke dossierbehandelingen tellen’ toegevoegd. Met deze instelling kunt u aangeven of u alle dossierbehandelingen of alleen de eigen dossierbehandelingen wilt laten intellen. Dit geeft u meer flexibiliteit in het gebruik van deze alert.

Deze informatie behoort tot de volgende release(s): 10.0.24