Meer flexibiliteit met extra instelling bij alert ‘Te fiatteren inkoopfacturen’

Met alerts kunt u personen automatisch attenderen op uit te voeren werkzaamheden (via de Alert Monitor en via e-mail) ter bewaking en ondersteuning van de workflow.

Bij de alert Te fiatteren inkoopfacturen (kr010) is de instelling Vanaf – t/m status toegevoegd. Hiermee kunt u aangeven welke inkoopfacturen moeten worden geteld. Hierdoor kunt u bijvoorbeeld instellen dat de alert alleen de inkoopfacturen telt waarbij een inkoopfactuurverdeling aanwezig is. Zo kunt u voortaan gericht inkoopfacturen vanaf een bepaalde status ter fiattering aanbieden aan de betreffende medewerkers.

Deze informatie behoort tot de volgende release(s): 10.0.19