Maximum aantal te koppelen tabellen uitgebreid van 10 naar 20

In weergaven kun je zelf tabellen toevoegen, zodat je informatie uit gerelateerde tabellen in de (hoofd)weergave kunt tonen. In deze versie is het maximum aantal tabellen dat in een weergave kan worden gekoppeld, verhoogd van 10 naar 20. Het gaat hier om de tabellen die standaard in de weergave aanwezig zijn plus de eventueel gekoppelde tabellen. 

Dit geldt dus niet voor de extra tabellen die je eventueel ook aan een weergave kunt toevoegen. Het maximum aantal extra tabellen dat je kunt koppelen is 10.

We raden overigens wel aan om zorgvuldig met het koppelen van tabellen om te gaan, zodat de performance van jullie omgeving op niveau blijft. De consultant kan altijd bij het maken van aanvullende queries ondersteunen.

Deze informatie behoort tot de volgende release(s): 12.0.08