Mailingselectie op leeftijd toegevoegd (bij selectie van personen)

Bij de Mailing-runs (MMAILP) is in de Basisselecties een selectiemogelijkheid op leeftijd toegevoegd. Deze optie is van toepassing bij selectie van Personen, ter aanvulling op de al aanwezige selectie op ‘geboortedatum’. In de praktijk worden er bijvoorbeeld nieuwsbrieven voor bepaalde doelgroepen op basis van leeftijdscategorie verstuurd. Een selectie op leeftijd ligt dan meer voor de hand. In het onderdeel Personen kun je in de nieuwe velden Vanaf – t/m leeftijd de gewenste doelgroep opgeven.

Deze informatie behoort tot de volgende release(s): 12.0.02