Besturing: Logging opties uitgebreid

Om je omgeving gemakkelijker te kunnen monitoren, zijn in de Parameters AllSolutions (MZZPAR) extra logging-opties toegevoegd:

  • Met het activeren van het veld Gedetailleerde logging alerts worden extra gegevens over het uitvoeren van de alerts gelogd in de Performance Monitor (IPERFO).
  • Met het activeren van het veld Gedetailleerde logging dataverkeer framework worden er diverse extra logbestanden in de temp-map aangemaakt. Deze instelling kan alleen door medewerkers van AllSolutions worden geactiveerd. En de logbestanden kunnen alleen door medewerkers van AllSolutions worden geraadpleegd.

Om performance redenen wordt de alerts en het dataverkeer niet standaard gemonitord. Het activeren van deze logging gebeurt dan ook tijdelijk, bedoeld voor debug doeleinden. De logging wordt vanzelf tijdens de eerstvolgende nachtelijke verwerking weer gedeactiveerd.

Deze informatie behoort tot de volgende release(s): 20.0.05