Logging op REST API uitgebreid

Steeds meer klanten maken gebruik van de mogelijkheden van de REST API. Om de acties van de REST API (beter) te kunnen monitoren is de logging van het systeem hierop uitgebreid:

  • In de Performance Historie (IPERHS) zijn de kolommen ‘Aantal acties REST API’ en ‘Aantal App-gebruikers’ toegevoegd.
  • In de Performance Monitor (IPERFO) is de kolom ‘Interfacecode REST API’ toegevoegd.
  • Bij de Interfaces (MINTFA) zijn de shortcuts Performancelogging acties en Performancelogging per dag toegevoegd. Via deze shortcuts kun je respectievelijk inzien:
    • Welke acties door de REST API gebruiker(s) zijn uitgevoerd.
    • Hoeveel calls/acties er per dag via de geselecteerde REST API zijn gedaan.
Deze informatie behoort tot de volgende release(s): 20.0.04