Logging op e-mailadres toegevoegd bij document(en) mailen

Het systeem biedt u de mogelijkheid om bepaalde documenten automatisch elektronisch te verzenden. Het gaat dan bijvoorbeeld om facturen en aanmaningen. Het document wordt dan op het moment van genereren rechtstreeks naar het ingestelde e-mailadres verstuurd.

Vanaf deze versie wordt automatisch geregistreerd naar welk e-mailadres een document is verzonden. Via de shortcut Verloop bij het document kunt u raadplegen naar welke e-mailadressen het document is verstuurd.

Deze informatie behoort tot de volgende release(s): 10.0.14