Logging inlogpogingen REST API uitgebreid

De functie Informatie Inlogpogingen (ILOGPG) geeft inzicht welke gebruikers in de omgeving hebben geprobeerd in te loggen en of dit gelukt is. In de Parameters AllSolutions (MZZPAR) stel je in hoe lang deze registratie van de inlogpogingen wordt bewaard (veld Aantal maanden bewaren inlogpogingen in het onderdeel Inloggen).

Vanaf deze versie worden hier voortaan ook de inlogpogingen via de REST API geregistreerd. 

Deze informatie behoort tot de volgende release(s): 12.0.09