Logging gebruiker ‘allsol’ is uitgebreid i.v.m. traceerbaarheid

Geautoriseerde medewerkers van AllSolutions kunnen onder de gebruikerscode ‘allsol’ inloggen in uw klantomgeving voor het leveren van support en het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden. In deze versie is de logging aangepast, zodat beter traceerbaar is welke personen via deze gebruikerscode toegang tot uw klantomgeving hebben gehad. Hiervoor is in de functies Loggingreport (ILOGIN) en Performance Monitor (IPERFO) de kolom ‘Gebruiker AllSolutions’ toegevoegd.

Deze informatie behoort tot de volgende release(s): 10.0.10