Logging alerts uitgebreid

Het is handig om (beter) te kunnen achterhalen welke query bij alerts wordt uitgevoerd. Daarom is in de functie Performance Logging per actie (IPERFO) de logging van de alerts uitgebreid. Hierbij is voor alerts nu meer informatie beschikbaar over de gebruikte query en het aantal reads op de database.

Deze informatie behoort tot de volgende release(s): 22.0.04