Kostendrager op Overzicht Waardeverloop Vaste Activa toegevoegd

In het Overzicht Waardeverloop Vaste Activa (PWRDVA) is ter informatie de kolom Kostendrager (van het vast actiefdeel) toegevoegd.

Deze informatie behoort tot de volgende release(s): 10.0.17