Korting over diverse kosten

Bij de Parameters Verkopen (MVKPAR) is het veld ‘Korting over berekenen’ in de groep ‘Diverse kosten regels’ toegevoegd, waarmee kan worden ingesteld of de factuurkorting van de debiteur ook over de diverse kosten moet worden berekend. Standaard wordt de korting alleen over de verkochte/verhuurde artikelen berekend. Bij de Diverse Kostencodes (MKSTDV) kan in een nieuw veld de grootboekrekening worden ingesteld, waarop de korting moet worden geboekt.

Deze informatie behoort tot de volgende release(s): 10.0.01